Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 mars 2019 beslutat att:

 • Godkänna styrelsens redogörelse för verksamheten 2018;
 • Avsluta ÅAS konton på Aktia;
 • Föreslå Sara Nordell som medlem till ÅSFR:s styrelse 2019-2020;
 • Ordna riksdagsvalsdebatt i Academill, 3.4, kl. 18;
 • SO Oksanen deltar i ordförandekonferens i Vasa 18-19.3;
 • Godkänna sina kommentarer till ÅA 2030-strategin;
 • Lediganslå priset Ros istället för ris. Nomineringstiden är 25.3-23.4;
 • Ordna specialföreningsutbildning i Vasa 18.3;
 • SOM Lindblad deltar i Peda-forum 2019 5-6.6;
 • Skicka en hälsning till Dendriticum med anledning av deras XLIX årsfest;
 • Kårkansliets personal får ta del av fribiljetterna till Axelnatten;
 • Skicka en hälsning till TaiYo med anledning av deras 6-årsfest;
 • Styrelsemedlem Lindholm deltar i Quantums 45-årsfest;
 • Ingen deltar i ÅUF:s vårmöte.