Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 1 mars 2019 beslutat att:

 • Anställa Ronja Sandbacka som vikarie för informatör Matias Dahlbäck;
 • Godkänna bokslutet och verksamhetsberättelsen för intressesektorn och gav GS Dahlbäck fullmakt att ännu göra korrigeringar ifall sådana behövs;
 • Välja VD Susanna Häyry som ÅAS representant till Bryggman-stiftelsens delegation;
 • Ordna riksdagsvalspanel på Kåren 19.3;
 • Reservera 580 € för ny arbetstelefon åt SOM Lindblad;
 • Ordna en miljödag i ASA den 20.3;
 • Delta i ordnandet av blodgivning på ÅST den 13.3;
 • Delta i ordnandet av Turku Business Race den 12.3;
 • Ordna Specialföreningsmässa på Kåren 2.4;
 • Lediganslå projektmedel á 2000 € för 2019. Deadline för ansökningar är 31.3.;
 • Lediganslå specialföreningsmedel á 7000 € för 2019. Deadline för ansökningar är 31.3.;
 • Ordna specialföreningsutbildning i Åbo 12.3;
 • Genomföra en enkät om varför studerande väljer att inte åka på utbyte;
 • Delta i ordnandet av Working in Finland-seminarium 12.3;
 • Skicka en hälsning till Åbo Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest;
 • Skicka en hälsning till ISYY med anledning av deras 9-årsfest;
 • Skicka en hälsning till HumF och NF vid Stockholms universitet med anledning av deras gemensamma 105-årsfest;
 • Skicka en hälsning till Teknologföreningen med anledning av deras 147-årsfest;
 • SO Oksanen, styrelsemedlem Julin och styrelsemedlem Nordell deltar i Åbolands Nations XLII årsfest;
 • Skicka en hälsning till Nylands Nation med anledning av deras CCCLXXVI årsfest;
 • VO Schubert och styrelsemedlem Lindholm deltar i Vocalis X årsfest;
 • Styrelsemedlem Torsell deltar i Pedavoces 45-årsfest.