Hej allesammans! Det har hänt en hel del grejer sedan början av året och vi vill gärna berätta lite vad vi på intressebevakningssektorn gjort för er. Vi kommer att sikta på att i framtiden få ut ett IB-mail per månad med uppdateringar om saker vi tycker kan vara relevant för studerande att veta. Här på hemsidan publicerar vi mailet som ett blogginlägg. Hoppas året har börjat bra för alla och var inte rädda att ta kontakt med oss här på Studentkåren ifall det är någonting ni undrar!

Studerandes riksdagsval

Så här inför riksdagsvalet driver vi studerandes riksdagskampanj nationellt tillsammans med Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och Finlands Studerandekårers Förbund (SAMOK). Kampanjen lyfter upp teman som är nära hjärtat för oss studeranden och drivs under namnet #koulutustaprkl eller #utbildningprkl på svenska.

Våra tre teman för kampanjen är utbildning, uppehälle och klimat. Vi lyfter upp hur viktigt det är för ett litet land som Finland att ha en konkurrenskraftig utbildning, eftersom vår konkurrenskraft internationellt bygger på nya innovationer.

För att kunna studera och bli färdig behöver studerande ett tillräckligt socialskydd. En tillräcklig försörjning utgör grunden för välmående och garanterar att studerande kan fokusera på studier. Ingen skall behöva skuldsätta sig för att leva eller arbeta två “heltidsjobb”, studier och arbete för att ha råd till bostad och mat.

Klimatförändringen är vår generations största politiska fråga. Klimatet förändras. Om vi ignorerar klimatförändringen kommer vi som nu är unga att få ta konsekvenserna och vår framtid lider.

Blev du intresserad? Läs mera här, eller följ #utbildningprkl på sociala media.

education prkl burn dog meme

Peppi och framtiden

Som ni vet togs det nya studieadministrativa verktyget “Peppi” i bruk i början av hösten, vilket resulterade i flera problem både för personal och studerande. Sedan hösten har en stor del av studerandes information förts över till det nya systemet. Under våren kommer flera nya funktioner av “Peppi” tas i bruk vilka kommer att underlätta speciellt studerandes vardag, detta kommer resultera i lanseringen av en campus-app.

Appen kan laddas ner på telefonen och möjliggör flera funktioner som t.ex. att kolla schemat på telefonen, kolla maten på studeranderestaurangerna, boka utrymmen, anmäla sig till tent och kurser samt mycket mera. Appen är redan i bruk vid några andra universitet i Finland.

Bokning av ÅA:s utrymmen måste tyvärr ännu göras via resursbokningen och det borde fungera som vanligt eftersom systemet ska tala ihop med Peppis resursbokning. Under våren kommer studerande få möjlighet att boka resurser via Peppi så håll utkik för mer info om det.

Revidering av instruktion för examination och bedömning

I början av läsåret 2018-2019 togs den uppdaterade versionen av Instruktion för examination och bedömning (IEB) i bruk. Regelverket uppdaterades senast 2018 och föreskriver akademins regler för examinering och bedömning av kurser och arbeten. En sak som säkert intresserar flera studerande är reglerna om när man kan vara tvungen att närvara på undervisning, alltså vad som behövs av undervisningen för att den skall kunna vara obligatorisk. Under våren kommer vi på ÅAS att arbeta för krav på elektroniskt kursmaterial i IEB. Om det finns något du tycker kunde förbättras angående undervisningen och bedömningen kan du gärna skriva till oss.

meme åa-reglemente

Nytt rektorsbeslut för studentrepresentation

Det har redan länge funnits ett rektorsbeslut som tillåtit studeranderepresentanter i organen vid ÅA och ÅAS att vara frånvarande från undervisning, för att fullgöra sina uppdrag utan dessvärre konsekvenser. Under det senaste året har studerandes roll blivit mycket större i att representera universitetet i bl.a. marknadsföringsuppdrag, till exempel via ÅA-bussen som kör till gymnasier, eller på UniYH dagarna i både Åbo och Vasa. Genom det nya rektorsbelsutet omfattas en bredare uppfattning av representation som en orsak för att vara borta från undervisning, även sådan som annars kunde kräva närvaro. Här finns en länk till rektorsbeslutet som vid behov kan visas upp för undervisande personal för tillåten frånvaro.

meme studrep

Hur påverkar studenthälsolagen mig?

Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) kommer att utvidgas från 1.1.2021 så att också yrkeshögskolestuderande får service där. Dessutom innebär den uppdaterade studenthälsolagstiftningen att SHVS  “kopplades loss” från social- och hälsovårdsreformen”. I dagens läge borde inte reformen direkt påverka studerande, då SHVS ännu “bara” planerar inför utvidgningen. Också efter 1.1.2021 får studerande allmänhälsovård, tandvård och mentalvård via SHVS fast specialläkartjänster som gynekolog och hudläkare inte längre finns kvar inom verksamheten. Som tidigare får studerande remiss till en specialläkare någon annanstans om den vård man behöver inte finns att få på studenthälsan.

Föreningsutrymme i Vasa

Äntligen kommer vi även få föreningskansli till Vasa! För tillfället väntar vi bara på att det nya låssystemet ska komma så vi kan börja skriva kontrakt med specialföreningarna och inleda verksamheten. Kansliet är främst till för att främja kontakten mellan specialföreningar och deras medlemmar och främja samarbetet mellan föreningarna. I och med kansliets centrala läge (gamla Gallerian) så blir det ett bra mötespunkt för medlemmar att till exempel hämta kårband eller halarmärken istället för att alltid vara tvungen att springa till föreningsförråden! Har du något bra namnförslag för föreningskanslier? Hör då av dig till någon i styrelsen! Vi vill även rikta ett stort tack till alla föreningar som jobbat för att möjliggöra detta under flera års tid! Du hittar kontaktinformationen här. Eller skickar epost till: kontakt@studentkaren.fi.