Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 03/19 (25.3.2019) att:

 • Välja Jens Back, Tommi Kippola, Ina Laakso, Jonathan Nyström och Calle Wikman som delegater till Ab Jerums vårbolagsstämma;
 • Fastställa styrelsens redogörelse för verksamheten 2018;
 • Fastställa ÅAS verksamhetsberättelse 2018;
 • Anteckna revisionsberättelserna för Kafé Gadolinia Kb och ÅAS för år 2018 till kännedom,
 • Fastställa ÅAS bokslut 2018;
 • Fastställa Kafé Gadolinia Kb:s bokslut 2018;
 • Bevilja de redovisningsskyldiga för år 2018 ansvarsfrihet;
 • Nästa Kårval ordnas 5–6.11.2019, med förhandsröstning 29.10–1.11.2019. All röstning sker elektroniskt;
 • Välja Kasper Kannosto, Ina Laakso, Kati Systä, Calle Wikman och Frans Villanen till Kårvalsnämnden. Fullmäktige kommer att fatta beslut om eventuell komplettering på nästa fullmäktigemöte,
 • Befullmäktiga kårstyrelsen att fatta beslut om studentrepresentanterna till svenska lärarhögskolans stiftelses styrelse;
 • Befullmäktiga kårstyrelsen att fatta beslut om studentrepresentanterna till svenska lärarhögskolans stiftelses delegation;
 • Välja Ursula Storbjörk som ordinarie och Alexander Falk som suppleant till VOAS delegation för mandatperioden 25.3.2019–31.12.2019;
 • Välja Niklas Grönholm som suppleant till styrelsen för VOAS för mandatperioden 25.3.2019–31.12.2019;
 • Välja studentrepresentanter till fakultetsråden för mandatperioden 1.8.2019–31.7.2021 enligt följande:
  • Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi: fyra ordinarie och fyra personliga suppleanter;
   • Sofia Nordberg – Fredrika Lindgren
   • Alexander Rönnblad – Ina Laakso
   • Julia Simonsen – Jannica Lindholm
   • Marina Stenbäck – Karen Lindholm
  • Fakulteten för naturvetenskaper och teknik: fyra ordinarie och fyra personliga suppleanter;
   • Carolina Clayhills – Victoria Jakaus
   • Andreas Reipsar – Emelie Enestam
   • Pontus Lindroos – Ida Nordell
   • Amanda Norrén – Anna Brunell
  • Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier: fem ordinarie och fem personliga suppleanter;
   • Ville Arponen – Julia Liewendahl
   • Wilma Fröjdö – Ayla Östergårds
   • Ida Torsell – Emma Snellman
   • Julia Hurskainen – Otto Väärä
   • Marianna Forsell – Mikael Johansson
  • Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi: fem ordinarie och fem personliga suppleanter;
   • Helmi Andersson – Matias Martelin
   • Anton Pajoslahti – Jonathan Nyström
   • Patrick Schubert – Victoria Holmström
   • Sofia Lindevall – Anna Oksanen
   • Axel Sandell – Albert Mattsson
 • Välja Wilma Fröjdö som ordinarie och Marianna Forsell som hennes personliga suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för mandatperioden 25.3.2019–31.7.2019;
 • Ge Ekonomidirektionen i uppdrag att hitta en lösning för Havtornens sophantering.