Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) 100:e årsfest firades på Kåren och FBK-huset i Åbo, lördagen den 16 februari 2019.

Styrelseordförande Anna Oksanen hälsade alla gäster välkomna. I sitt välkomsttal koncentrerade hon sig på jubileumsårets tema ”Kårgemenskap”.

”Studentkåren bör vara en vägledare. Studentkåren bör visa gott exempel och stötta specialföreningarna till en mer jämlik, hållbar och inkluderande verksamhet. Studentkåren ska fungera som alla studerandes röst i beslutfattande organ på akademin och aktivt lobba för en bättre studievardag.” beskrev Oksanen som några av Studentkårens viktigaste uppgifter.

Styrelseordförande Oksanen hyllade specialföreningarna för deras verksamhet som ger guldkant på tillvaron för Åbo Akademis studerande, men poängterade att arbetet med att nå alla studerande aldrig får upphöra.

”Vårt jobb att inkludera är långt ifrån över, det kommer aldrig vara över, men genom att i fortsättningen jobba aktivt för ett inkluderande studieliv, en inkluderande kår och ett inkluderande universitet för alla, utvecklas vi och frodas.” konstaterade Oksanen.

Stipendier och utmärkelser

Som tack för flera decennier av engagemang för Åbo Akademi och dess studenter kallades kansler Ulrika Wolf-Knuts till hedersmedlem.

I samband med festligheterna avtackade ÅAS även aktiva kårmedlemmar för sina insatser för studentkåren.

ÅAS’ styrelsenål tilldelades Susanna Häyry, Kim Kronlund, Johanna Härus, Sara Nordell, Veera Julin, Ida-Maria Sola, Annika Ojala, Patrick Schubert, Anna Oksanen, Oliver Back, Jannica Lindholm och Ida Torsell.

För förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingarna ut till Jan-Erik Kress, Jens Back, Jacob Storbjörk, Ina Laakso, Nadja Vesterinen och Ida-Maria Sola.

För synnerligen förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahevingar med lyra ut till Linda Lindholm, Petra Lindblad, Markus Heikkilä, Matias Dahlbäck, Ken Snellman, Anna Nylund och Pontus Lindroos.

För utomordentlig förtjänstfull verksamhet inom Studentkåren delades ÅAS’ förtjänsttecken Brahelyran ut till Tommy Sandås och Monika Antikainen.

Jägarkapten Paul Wallenius´ kamratskapspris för förtjänstfullt arbete för att höja kamratskapet inom Kåren tilldelades Cecilia Juuti, Jeremy Nyman, Carolina Söderqvist och Otto Väärä.

Stipendium ur Magnus Karlssons minnesfond för deras villighet att ställa upp för Studentföreningen Politivas och Åbo Akademis Studentkår tilldelades Niklas Grönholm och Benjamin Paulsson.

Senator Julius Nummelins statsvetenskapliga pris tilldelades Rosanna Blomster för hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Demokratiska innovationer – En demokratisk räddning eller ytterligare problem?”, Jonas Kujanpää för hans avhandling pro gradu med rubriken ”Utveckling av avfallsmarknaden – En fallstudie mellan Sverige och Finland med fokus på materialåtervinning” och Hedvid Sandell för hennes avhandling pro gradu med rubriken ”Minskat regeringsförtroende eller ökat samhälleligt missnöje? En statistisk analys över vad Turkiets minskade stöd för ett EU-medlemskap beror på.”