Santeri Vuori har länge suttit som studentrepresentant i FNT:s fakultetsråd, men nu har han gått vidare till andra utmaningar. Vi hann ställa honom några snabba frågor om hur han ser på att vara studentrepresentant.

Vad fick dig att ställa upp som studentrepresentant?
Jag ville lära mig mera om hur universitet och fakulteten styrs. Från förr hade jag lite erfarenhet från liknande organ men FNT-rådet kändes som en plats där man på riktigt ser hur forskning, undervisning och personal leds.

Vad har du lärt dig?
Jag har lärt mig hur universitets- och fakultetsbudgeter fungerar, hurdana karriärstigarna inom universiteten är samt hur kopplingen mellan universiteten och staten är uppbyggd.

Hurudana beslut sker i fakultetsrådet?
Vi besluter om rekryteringar, docenturer, budgeten, strategi, urvalsgrunder med mera.

Vad är en förändring du har genomfört eller något konkret du har arbetat med i fakultetsrådet?
Jag var med när urvalsgrunderna ändrades nyligen samt det byggs för tillfället ett nytt utrymme för stora delen av fakulteten. Byggprojektet har varit intressant att följa med vid sidan om fast besluten gällande bygget har inte direkt kommit på rådets bord.

Det bästa med att vara studentrepresentant?
Att lära sig hur en stor organisation leds. Ifall man far ut till företagsvärlden tar det många år före man sitter vid ett liknande bord med beslut av samma storleksklass.

Finns det något negativt med att vara studentrepresentant?
Alltid då och då måste man göra prioriteringar mellan föreläsningar och möten.

Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant i FNT:s fakultetsråd? Eller som FNT:s representant i Grundutbildningsnämnden (GUN)?

Ännu idag (1.2) tar vi emot ansökningar.