Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 februari 2019 beslutat att:

 • Godkänna årsfestens budget och program;
 • Reservera 350 € för beställning av ÅAS100-tröjor för styrelse och personal;
 • Reservera 200 € för styrelsebytarkväll;
 • Ersätta deltagaravgiften för de styrelsemedlemmar och delar av personal som deltog i jubileumsmiddagen 12.2;
 • Nominera en kandidat till Cygnaeus-priset;
 • Reservera 55 € för uppgradering av ÅAS Flickrkonto;
 • Välja Catrin Hellman-Gretland som personlig suppleant för Michaela Hagelin och Jannica Lindholm som personlig suppleant för Jasmin Slimani i ÅA:s jämställdhetskommitté för den mandatperiod som slutar 31.12.2021;
 • ÅAS deltar i Röda korsets kampanj ”Vecka mot rasism”;
 • Skicka en hälsning till OYY med anledning av deras 59-årsfest;
 • Styrelsemedlem Nordell deltar på egen bekostnad i ASK:s styrelsestugkväll;
 • Skicka en hälsning till Thorax med anledning av deras LXXXVIII årsfest;
 • Styrelsen deltar i Akademiska dagen 26.3.