Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 31 januari 2019 beslutat att:

 • Godkänna sina preciseringar av verksamhetsplan för ÅAS intressesektor 2019;
 • Dela ut ÅAS styrelsenål till VD Häyry, JK Kronlund och SEV Härus;
 • Godkänna sina reviderade principer för ÅAS representation;
 • Fastställa fördelningsnyckeln för vissa gemensamma kostnader med TYY och TUO för år 2019;
 • Välja Elias Harkkila och Johanna Wide som studentrepresentanter till ledningsgruppen för ämneslärarutbildning vid ÅA för mandatperioden 31.1.2019-31.5.2019;
 • Godkänna sina kommentarer gällande Nyyti r.f:s påverkansstrategi;
 • Ordna fantåg till Per Brahe-statyn i Åbo den 16 februari 2019;
 • Ordna Fastlaskiainen i Åbo tillsammans med TYY, TUO och Novium 5.3.2019;
 • Anteckna till kännedom att Fastlaskiainen i Vasa ordnas tillsammans med Novium och SSHV, 5.3.2019;
 • Reservera 50 € till Novia Scenkonst för filmer som ska användas i samband med rådistutbildningen;
 • Ordna en tävling för specialföreningarna med anknytning till Ilmastoveivi 2019-kampanjen;
 • VO Schubert deltar i Sigmas 60-årsfest;
 • Tacka för inbjudan till Humanistiska föreningens Recentiorsmiddag;
 • SO Oksanen, VO Schubert och styrelsemedlemmarna Julin, Lindholm och Nordell deltar i Stora Styrelsebytaren, på egen bekostnad;
 • VO Schubert och styrelsemedlemmarna Lindholm och Nordell deltar i DaTes 20-årsfest;
 • Skicka en hälsning till Ex Tempore med anledning av deras 27:e årsfest;
 • Styrelsemedlemmarna Back och Julin deltar i ÖN:s XCIII årsfest;
 • Styrelsemedlem Nordell deltar i Noviums 11-årsfest;
 • SO Oksanen, VO Schubert och styrelsemedlem Torsell deltar i NN:s LXXXIII årsfest;
 • FO Sola och SO Oksanen deltar i JYY:s 85-årsfest.