Onsdagen den 12.2 1919, vid middagstid, samlades 25 studenter och beslöt sig enhällig för att bilda en studentförening – Studentföreningen vid Åbo Akademi.

Tisdagen den 12.2 2019, kl. 12.00, samlas Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige för sitt jubileumsmöte i Auditorium Bruhn, Academill, Vasa.

Ni är alla välkomna.

I samband med mötet får vi höra en hälsning från vår hedersmedlem minister Ole Norrback. Åbo Akademis hälsning ger rektor för ÅA i Vasa Lisbeth Fagerström.

På mötet kommer fullmäktige bland annat att besluta om ett ställningstagande inför riksdagsvalet, och så kommer de att fatta beslut om bland annat motioner rörande tentövervakare vid ÅA, huruvida fullmäktiges möten ska sändas över nätet, ändringar i hur styrelsen väljs, klimatevenemang och mera.

Föredragningslistan i sin helhet hittas här.