Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 17 januari 2019 beslutat att:

 • Godkänna sina principer för representation. Som årsfestgåvor ges medel till välgörande ändamål;
 • Anteckna till kännedom att styrelsen och SOM Lindblad deltar i FSF:s startseminarium 7-8.2 i Kuopio;
 • Reservera 1150 € + moms 24 % för arvode till fotograf för vårterminens jubileumsevenemang;
 • Ordna utbildning och träff för specialföreningarnas styrelser 23.1 i Åbo och 24.1 i Vasa och för ändamålet reserveras 500 €;
 • Välja Cecilia Juuti och Trine Lindström som ordinarie studentrepresentanter med Axel Sandell som deras suppleant i arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen vid ÅA för mandatperioden 17.1.2019–31.12.2020;
 • Välja Ville Arponen som ordinarie studentrepresentant och Ida Torsell som suppleant i VÖS direktion för den nuvarande mandatperioden som slutar 31.7.2019;
 • Förlänga ansökningstiden för suppleantplatserna i jämställdhetskommittén till 12.2;
 • Välja Malin Fredriksson som studentrepresentant i ÅAB:s direktion för mandatperioden 17.1.2019–31.12.2021 och förlänga ansökningstiden för den kvarvarande studentrepresentantplatsen till 12.2;
 • Förlänga ansökningstiden för studentrepresentantplatserna i studerandeforum för arbetsforum till 12.2;
 • Styrelsemedlem Julin deltar i ÅSL:s LXXXVI årsfest;
 • Styrelsemedlem Back deltar i SSHV:s styrelsesitz, på egen bekostnad.
 • Bordlägga ärendet om JYY:s 85-årsfest.