Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 januari 2019 beslutat att:

 • Fördela styrelsens ansvarsområden enligt följande:
  • VO Schubert: Högskolepolitik, Åbo
  • Styrelsemedlem Back: Högskolepolitik, socialpolitik och internationella ärenden, Vasa
  • Styrelsemedlem Julin: Studentkultur, Åbo
  • Styrelsemedlem Lindholm: Socialpolitik, Åbo
  • Styrelsemedlem Nordell: Internationella ärenden och kommunikation, Åbo
  • Styrelsemedlem Torsell: Studentkultur, Vasa
 • Anteckna styrelsens handbok till kännedom;
 • Återremittera ärendet om principerna för styrelsens representation;
 • Utse Matias Dahlbäck till generalsekreterare för ÅAS för en period som sträcker sig fram till max 9 april 2019;
 • Fastställa principerna för ÅAS intressesektors penningrörelse år 2019;
 • Anteckna resereglemente för förtroendevalda till kännedom;
 • Konstatera att GS Dahlbäck har namnteckningsrätt, i enlighet med ÅAS stadgar;
 • Bevilja GS Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till ÅAS;
 • Bevilja GS Dahlbäck användarrättigheter till ÅAS intressesektors bankkonton fr.o.m. 9.1.2019;
 • SO Oksanen och styrelsemedlemmarna Julin, Lindholm och Nordell deltar i ÅAS alumnmiddag 26.1;
 • Utlysa ansökningstiden för Errores chefredaktörsskap för år 2019. Deadline för intresseanmälningar är 20.2 kl. 15.00;
 • Skicka en hälsning till OLL med anledning av deras 95-årsfest;
 • Styrelsemedlemmarna Back och Torsell deltar i Filicias XXV årsfest på egen bekostnad;
 • Skicka en hälsning till VYY med anledning av deras 51:a årsfest;
 • SO Oksanen och styrelsemedlem Julin deltar i SHS 110:e årsfest;
 • Bordlägga ärendet om JYY:s 85-årsfest.