Kårkanslierna håller stängt 17.12-6.1. Vi öppnar igen måndagen 7.1.

The Student Union offices are closed 17.12-6.1. We’ll open again on Monday 7.1.