Ekonomidirektionen vid Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) har utnämnt ekonomie magister Susanna Häyry till verkställande direktör för Kafé Gadolinia Kb samt för Åbo Akademis Studentkårs ekonomisektor. Susanna Häyry tillträder som verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2019.

Susanna Häyry har senast jobbat som konsult för Stiftelsen Åbo 2029. Före det har hon bland annat varit både koncernchef och CFO för MuoviTech Group. Häyry har ett starkt ekonomiskt kunnande och en bred ledarskapserfarenhet från sina tidigare uppdrag.

”I Susanna får ÅAS och Kafé Gadolinia Kb en verkställande direktör med gediget ekonomiskt kunnande som tillsammans med ekonomidirektionen tar fastighetsförvaltningen och affärsverksamheten in på studentkårens andra sekel.” säger ekonomidirektionens ordförande Marina Stenbäck.

”Jag ser fram emot att vara med och förvalta studentkårens hundraåriga arv och att fortsätta på det arbete som gjorts under åren samt att tillsammans med restaurangcheferna vidareutveckla Kårkaféerna” kommenterar Susanna Häyry.

Som verkställande direktör efterträder Susanna Häyry generalsekreterare Linda Lindholm som varit tf. verkställande direktör för ÅAS ekonomisektor sedan oktober 2018. Linda Lindholm kommer efter årsskiftet att gå vidare till nya uppdrag vid Åbo Akademi.

”Jag är tacksam att Linda ställde upp och hoppade in som tillförordnad verkställande direktör under hösten. Linda har snabbt axlat nya uppgifter i organisationen och framgångsrikt lett viktiga projekt för Kårkaféerna och studentkåren. Jag vill å hela ekonomidirektionens och studentkårens vägnar tacka Linda för den insats hon gjort under hela sin tid vid studentkåren, först som generalsekreterare och sen som tillförordnad verkställande direktör, och önska henne lycka till i hennes nya jobb vid Åbo Akademi.” avslutar ekonomidirektionens ordförande Stenbäck.