Fullmäktige har på sitt möte 07/18 möte 3.12 beslutat att utnämna ÅAS informatör Matias Dahlbäck till tf. generalsekreterare för ÅAS intressesektor.

Fullmäktige beviljade befrielse till generalsekreterare Linda Lindholm från generalsekreteraruppgifterna under den tid då hon fungerar som tf. verkställande direktör. Under den tid då Lindholm fungerar som tf. verkställande direktör fungerar alltså Dahlbäck som tf. generalsekreterare.