Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 14 december 2018 beslutat att:

 • Anteckna ekonomisk rapport per den 30 november 2018 till kännedom;
 • Konstatera att GS Dahlbäck har namnteckningsrätt för ÅAS (i enlighet med ÅAS stadgar, 25 §);
 • Bevilja GS Dahlbäck rätt att kvittera ut värdeförsändelser och annan rekommenderad post som skickats till ÅAS;
 • Bevilja GS Dahlbäck förvaltnings- och användarrätt till ÅAS bankkonton;
 • Reservera 400 € för en gåva åt ÅA med anledning av universitetets jubileum;
 • Välja Camilla Linko som projektkoordinator för Fastlaskiainen 2019;
 • Ge SO Laakso och VO Sigfrids fullmakt att godkänna den slutgiltiga versionen av ÅAS utlåtande om förslag till ny finansieringsmodell för universiteten;
 • Bordlägga ärendet om studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen vid ÅA;
 • Bordlägga ärendet om studentrepresentant till direktionen för VÖS;
 • Välja Michaela Hagelin och Jasmin Slimani som studentrepresentanter till ÅA:s jämställdhetskommitté;
 • Ordna specialföreningarnas årsstart i januari, i Åbo och i Vasa;
 • Trycka upp en internationaliseringsguide till alla specialföreningar, och reserverade 250 € för tryckkostnaderna;
 • Beställa 1000 st jubileumshalarmärken;
 • Beställa 4 st. ÅAS100-banderoller;
 • Beställa 5 st. ÅAS100-flaggor;
 • Inte beställa ÅAS100-ballonger;
 • Beställa 1000 st. ÅAS100-reflex;
 • Införskaffa filter för personlig integritet till SO:s laptop;
 • Införskaffa ny arbetstelefon med skyddsfodral till jubileumskoordinatorn;
 • Införskaffa nytt kylskåp till Åbokansliet;
 • Införskaffa ny soffa till Vasakansliet;
 • Införskaffa strykbräde och strykjärn till Åbokansliet;
 • Införskaffa ny tältväska till ÅAS pop-up tält i Åbo;
 • Inte införskaffa en green screen;
 • Införskaffa nya arbetsdatorer med skärmar till SEÅ och SEV, och nya skärmar till GS arbetsdator.