Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 30 november 2018 beslutat att:

  • Uppdatera videokonferensutrustningen på Kåren och i Havtornen i enlighet med rekommendationer från ICT-service;
  • Befullmäktige styrelsemedlem Storbjörk att fungera som ÅAS representant på OVVS höstmöte 11.12.2018;
  • Välja SOM Petra Lindblad som ÅAS representant i SHVS delegation på höstmötet 12.12.2018;
  • Bordlägga ärendet om studentrepresentanter till arbetsgruppen för ämneslärarutbildningen vid ÅA;
  • Anteckna till kännedom att en insändare om avgiftsfri utbildning skrivits i samarbete med TYY, AYY, Tamy och OYY, skickats in till HBL och ÅU, och publicerats;
  • Styrelsen ska sprida kunskap om avgiftsfri utbildning och läsårsavgifter på campus fredagen 30.11;
  • Beställa fyra nya roll-ups till kårkanslierna;
  • Godkänna budgeten för alumnsitz på Kåren 26.1.2019;
  • Styrelsen 2018 och 2019 deltar i TYY:s julglögg 5.12;
  • Kolla med styrelsen 2019 huruvida någon av dem kan och vill delta i Chalmerspexets föreställning 7.12.