Johanna Härus, serviceexpert i Vasa

Politices magister Johanna Härus har anställts som ny serviceexpert i Vasa, med placering i Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa, Havtornen. Härus är hemma från Kvevlax och har studerat statskunskap, offentlig förvaltning och redovisning vid Åbo Akademi i Vasa.

”Jag ser som serviceexpert i Vasa framemot att få försöka utveckla verksamheten i Havtornen på ett sätt som ska gynna samtliga som tar del av den. Som före detta studerande vid Åbo Akademi är jag mycket medveten om vikten av studentkåren och dess arbete, och vilken otrolig resurs Havtornen är” berättar Härus. ”Det är mitt mål att få en av Vasas vackraste platser att användas till sin fulla potential och erbjuda god service.”

Havtornen är Åbo Akademis Studentkårs kårhus i Vasa och är beläget i anslutning till Academill, Åbo Akademis campusbyggnad. Serviceexperten ansvarar för kundbetjäningen och administrativa uppgifter vid Åbo Akademis Studentkårs kansli i Vasa och sköter dessutom alla frågor som har att göra med uthyrningen och användningen av Havtornen.