Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 01/19 (4.12.2018) att:

 • Välja Ida-Maria Sola (DRV) till fullmäktigeordförande 2019. Till första vice ordförande valdes Jonathan Nyström (MK-L) och till andra vice ordförande valdes Frans Villanen (DRV);
 • Välja Annika Ojala till ekonomidirektionens ordförande 2019-2020. Till medlem i ekonomidirektionen 2019-2020 valdes Andreas Reipsar. Som expertmedlem 2019-2020 valdes Tommy Sandås;
 • Välja Anna Oksanen till styrelseordförande 2019;
 • Anteckna till kännedom de ansvarsområden för studentkårens styrelsemedlemmar 2019 som beslöts om vid fullmäktigemötet 07/18;
 • Till styrelsen 2019 välja Oliver Back, Veera Julin, Jannica Lindholm, Sara Nordell, Patrick Schubert och Ida Torsell;
 • Välja Patrick Schubert som vice ordförande i kårstyrelsen 2019;
 • Välja Julia Liewendahl och Pontus Lindroos till kåraller 2019;
 • Välja Oliver Back, Niklas Grönholm och Frans Villanen som medlemmar i Utvecklingsfonden för Kåravdelningen i Vasa 2019;
 • Inga utskott ska finnas 2019;
 • Välja följande personer till fullmäktiges valutskott 2019:
  • DRV: Kati Systä, suppleant Pontus Lindroos
  • LSÅ: Ina Laakso, suppleant Matilda Holmström
  • MK-L: Jesper Wicklund, suppleant Mathilda Evers
  • LSKV: Julia Liewendahl, suppleant Niklas Grönholm
  • ÅGV: Valter Östberg, suppleant Rosanna Fellman
  • ÅSS: Ursula Storbjörk, suppleant Ronny Wikström