Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige valde på sitt möte den 4 december ett nytt presidium, ny styrelse  och nya medlemmar till ekonomidirektionen för studentkårens nästa verksamhetsår.

Till styrelseordförande för år 2019 valdes ekonomie studerande Anna Oksanen. ÅAS nya styrelseordförande har tidigare varit aktiv bland annat inom Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f. På sin fritid tävlar hon i ridning med islandshästar på nationell nivå. Oksanen är född 1995 i Karis och studerar organisation och ledning vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.

Till vice ordförande i styrelsen valdes Patrick Schubert och som övriga medlemmar i styrelsen Oliver Back, Veera Julin, Jannica Lindholm, Sara Nordell och Ida Torsell.

Nästa års styrelse är vald som en helhet och kommer inom sig att dela upp de olika posterna och ansvarsområdena på ett eget konstituerande möte som planeras hållas ännu på det här årets sida. Styrelsen har också i år medlemmar både från Åbo och Vasa.

Till fullmäktigeordförande valdes Ida-Maria Sola (De Rättvisa). Till första vice ordförande valdes Jonathan Nyström (MK-listan) och till andra vice ordförande Frans Villanen (De Rättvisa).

Till ordförande för ekonomidirektionen valdes Annika Ojala och till medlem valdes Andreas Reipsar.