Pärmbild för OVVS kommunalpoltiska programI onsdags presenterade Opiskelijan Vaasa – Vasa Studerande (OVVS) sitt första kommunalpolitiska program. Intresseföreningen OVVS grundades för fem år sedan och är en takorganisation för student- och studerandekårerna i Vasa.

I det tvåspråkiga kommunalpolitiska programmet listas flera olika typer av målsättningar och konkreta förslag på hur Vasa kan utvecklas som studiestad. Programmet är uppdelat i tre kategorier; Tillsammans bygger vi ett bättre Vasa, En frisk studerande är en aktiv studerande och Från studieort till hemort. OVVS:s målsättning är att bl.a. åstadkomma olika typer av bestående förmåner för studerande, öka studerandes välmående, stärka de studerandes möjligheter att påverka, introducera stadscyklar och utveckla kollektivtrafiken.

I det kommunalpolitiska programmet hittas flera konkreta förslag såsom att staden borde inrätta ett högskoleråd och bevilja högskolestuderande observatörsplatser i stadens beslutfattande organ. Både högskolerådet och observatörplatserna skulle ge högskolestuderande möjlighet att påverka beslutsfattandet i staden och skulle vara ett mycket bra komplement i vår lokala demokrati. Det ger högskolestuderande möjlighet att ta tillvara sitt samhällsintresse och ger Vasa stad nödvändig input på hur man stärker Vasas varumärke som studiestad.

I programmet betonar vi också att vården för studerande inte får försämras i samband med social- och hälsovårdsreformen. Tvärtom finns det skäl att stärka den offentliga vården på engelska med tanke på stadens många utbytesstuderande. Vi vill också att staden är en föregångare i förebyggande vårdarbete. Därför måste staden enligt OVVS före utgången av 2020 introducera avgiftsfria preventivmedel för alla ungdomar under 25 år.

I årets OVVS:s styrelse har undertecknad och styrelsemedlem Jutta Maunula suttit med i styrelsen och kämpat för att studerandes röst hörs i Vasas beslutsfattande. Vi hade också äran att presentera det kommunalpolitiska programmet i onsdags. Responsen var positiv av beslutsfattarna och vår lansering fick god publicitet i Vasabladet och Yle.

Mycket annat kunde också nämnas i detta blogginlägg, men jag hänvisar er att i lugn och ro läsa det kommunalpolitiska programmet i sin helhet. Hela OVVS:s kommunalpolitiska program hittas här.

Jacob Storbjörk,
styrelsemedlem i Åbo Akademis Studentkår