Samhället blir allt mer hektiskt och det är viktigt att komma ihåg att emellanåt varva ner och ta tid för sig själv. Bland annat de här diskuterade vi med ÅA:s studiepsykolog Katarina Kiiskinen i Åbo den här veckan. Under hennes workshop låg fokus mycket på olika uppdrag man gör vid sidan om studierna och som ibland kan kännas tungt ifall både uppdraget och studierna under en viss period tar mycket tid och man känner sig stressad. Hennes tips var då att fundera på varför man i grunden ställt sig till förfogande för uppdraget för att påminna sig själv om värdet i det arbete man gör.

Samtidigt poängterade hon att det inom en styrelse också är viktigt att kunna diskutera öppet med varandra. Det ska exempelvis vara okej att säga att man inte orkar eller om det känns som att man just då har för mycket uppgifter. Ett tips hon gav var också att i början av året redan tillsammans i styrelsen fundera på vilka förväntningar man har på varandra för att sedan ha någonting att blicka tillbaka på under en tyngre period. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att det är alla vi tillsammans som skapar en sådan kultur där det är okej att visa att man inte orkar och därmed ligger ansvaret på både mig och dig. Ett ideal ska aldrig vara att man jobbar tills man bränner ut sig. I en styrelse kan alla ha väldigt mycket jobb samtidigt men det skall trots det alltid vara okej att säga att man inte orkar. Om situationen i styrelsen är den att alla har en massa på sitt bord och omöjligt kan hjälpa den som känner att hen inte orkar kan alla sätta sig ner och fundera var i arbetet man behöver skala av så att alla mår bra. Annars är det inte en hållbar arbetsmiljö.

Även om man inte har något uppdrag vid sidan om studierna är det viktigt att ibland stanna upp och fundera hur man mår och hur man orkar. Det kan handla om en hög med inlämningsuppgifter som hopat sig eller föreläsningar som krockar och man kanske känner sig otillräcklig. Då är det viktigt att se helheter och komma ihåg vad du verkligen prioriterar i livet.

Alltid kanske man inte kan tillämpa den teorin men det är trots allt viktigt att lägga saker i perspektiv och våga tacka nej till fler uppdrag och uppgifter då det känns tungt. Man behöver ju inte klara av allt genast och det kommer lösa sig på sätt eller annat, det gör det alltid. Jag är medveten om att jag inte är en speciellt bra förebild då det kommer till arbetsmängd men samtidigt är det något även jag jobbar med, precis som jag hoppas att du också gör.

Ta hand om er själva och varandra.

// Frida