Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 23 november 2018 beslutat att:

 • Anteckna rapport om intressesektorns ekonomiska läge per 31.10.2018 till kännedom;
 • Anteckna till kännedom att intressesektorns budget och verksamhetsplan för 2019 behandlas på fullmäktiges höstmöte 3.12;
 • Lämna in en proposition till fullmäktiges 1/19 möte om att ÅAS ska bli medlem i Europa forum i Åbo r.f;
 • Lediganslå uppdraget som koordinator för Fastlaskiainen 2019 i Åbo;
 • Godkänna SF-klubbens ansökan om ändring av projektmedelsändamål;
 • Ge SO Laakso och VO Sigfrids fullmakt att välja två studentrepresentanter till arbetsgruppen som ska utreda en eventuell flytt av VÖS gymnasium till Academill;
 • Ge styrelsemedlem Andersson fullmakt att godkänna det slutgiltiga utkastet för insändaren om avgiftsfri utbildning;
 • Delta i FSF:s utbildning inom projektet för hållbar utveckling och global fostran;
 • Ordna Julgröt den 12.12 tillsammans med Restaurang Kåren. Detta sker istället för den traditionella julglöggen på kårkansliet (se möte 28/18);
 • Ordna Julglögg på Havtornen den 13.12;
 • Ordna ”Glögg at Kåren with international masters degree students” i Åbo den 10.12;
 • ÅAS deltar i och är delarrangör i fantåget till hjältegravarna i Åbo den 6.12;
 • Ingen deltar i seminariet Tomorrow is shaped NOW;
 • Kolla huruvida någon från fullmäktige vill delta i föreställningen “Ta det som en komplimang” 29.11. Information om evenemanget sätts också med i nästa veckas nyhetsbrev;
 • Ingen deltar i Socialdemokratisk ungdoms och SONK:s julglögg 4.12;
 • Välkomna den nya studentkåren (TREY) vid Tammerfors nya universitet (TUNI) till de finska studentkårernas antal;
 • SO Laakso och SO 2019 deltar i FSF:s julglögg;
 • VO Sigfrids deltar i SU:s julfest 14.12.