Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 november 2018 beslutat att:

 • Befullmäktiga styrelsemedlem Storbjörk att representera ÅAS på OVVS medlemsmöte i Vasa 14.11.2018. I händelse av förfall representeras ÅAS av styrelsemedlem Maunula;
 • Välja EDO Stenbäck som observatör i ÅAS delegation på FSF:s förbundsdagar 2018;
 • Ordna evenemanget ”Orka i vardagen” den 14.11 i Åbo;
 • Arrangera glöggkalas i Havtornen den 13.11;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Åbo den 29.11;
 • Ordna kansliets julglögg i Åbo 12.12;
 • Återremittera ärendet om Glögg at Kåren with international masters degree students;
 • Ordna kårkansliernas julfest 30.11;
 • Någon från personalen i mån av möjlighet deltar i BD och Floras adventskonsert;
 • Skicka en hälsning till ESN Vaasa med anledning av deras 20-årsfest;
 • Tacka för inbjudan till Luciabalen med Grodornas Afton.