Stafettpinnen för hundraårsfirandet överräcks i Vasa

I samband med att Åbo Akademi avslutar sitt 100-årsfirande med jubileumsfest i Vasa den 14 december räcker de över stafettpinnen till Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) som firar sitt eget jubileum nästa år.

Planeringen av ÅAS 100-årsjubileum har pågått en längre tid, och från och med augusti har studentkåren en heltidsanställd jubileumskoordinator som planerar och överser det gemensamma firandet.

“Jubileumsårets tema är kårgemenskap. Kårgemenskap är något som jag värdesätter väldigt högt och arbetar för. Jag vill att alla ska känna sig inkluderade i firandet av vår fina studentkår, oberoende av studieort, ålder eller studieinriktning. För mig är det viktigt att jubileumsåret ökar samhörigheten bland våra studenter och alumner” säger ÅAS jubileumskoordinator Kim Kronlund.

En fest för alla

Startskottet för Studentkårens jubileumsår sker i samband med ett förlängt veckoslut, fredagen 25.1 till tisdagen 29.1. Öppningskarnevalen börjar på Kåren i Åbo och avslutas i Academill i Vasa.

För många tidigare och nuvarande kåreniter är speciellt årsfesten en höjdpunkt i firandet. Årsfestveckan inleds med ett jubileumsmöte och efterföljande middag i Vasa, och avslutas med årsfestbanketten i Åbo. Årsfesten hålls traditionsenligt lördagen närmast Per Brahes födelsedag och i år blir det den 16 februari.

“Alla våra medlemmar har tyvärr inte möjligheten att ta sig från Vasa till Åbo för att fira studentkåren. Därför ordnar vi under jubileumsåret även en festmiddag i Vasa på tisdagen samma vecka för att markera studentkårens jubileum” säger Kronlund.

Jubileumsårets program finns samlat på webbplatsen https://100.studentkaren.fi

Vem ska leda Studentkåren under jubileumsåret?

Samtidigt som studentkåren förbereder firandet pågår också en rekrytering av nya medlemmar till kårstyrelsen.

“Det är väldigt viktigt för ÅAS att vi har styrelsemedlemmar på båda våra verksamhetsorter” berättar styrelsesondare och styrelsemedlem Jutta Maunula, själv verksam i Vasa. “Teknik gör avstånden mindre, men för vardagskontakten och det praktiska arbetet är det svårt att hitta något som är bättre än att vara på plats och ställe.”

Studentkårens fullmäktige väljer den nya kårstyrelsen på sitt möte 4.12. Ansökningsförfarandet finns beskrivet på ÅAS webbplats.