Tisdagen 4.12 håller fullmäktige sitt 1/19 möte och väljer, bland annat, kårstyrelsen, ny ordförande och medlem till ekonomidirektionen (ED) och förstås fullmäktiges egna ordförande och vice ordföranden.

Nedan listas de kandidater som hittills har meddelat att de ställer upp. Vi uppdaterar sidan vartefter det dyker upp flera namn.

Kandidaterna intervjuas på fullmäktiges aftonskola, måndagen 3.12. En del av intervjufrågorna finns tillgängliga på förhand och de hittar du här.

Presidiet

Fullmäktiges presidium består av fullmäktiges ordförande och första & andra vice ordförande.

Ina Laakso

Ina LaaksoMitt namn är Ina och jag vill bli fullmäktigeordförande.

Jag studerar teologi och skulle beskriva mig själv som en kreativ och människonära person. De två senaste åren har jag suttit i styrelsen och fått aktivt jobba med studentkårens dagliga verksamhet.

Min motivation till att ställa upp är att jag vill fortsätta jobba för organisationen och som fullmäktigeordförande skulle jag kunna göra det på ett aktivt sätt. Inom fullmäktige finns många saker som jag skulle vilja jobba med under kommande året, som t.ex. kårvalet, studentrepresentantrekrytering och att se över riktgivande dokument. Fullmäktige utför ett viktigt arbete, och det skulle vara en glädje att få leda det. Allt från organisationens strategiska arbete och målsättningar till att vara aktiv på campus då det är kårval intresserar mig och är något jag brinner för.

Inom ÅAS har jag jobbat för kontinuitet och jag skulle gärna fortsätta med det i rollen som fullmäktigeordförande, eftersom jag har kunskap av både styrelsens och hela organisationens vardagliga arbete. Att också finnas som stöd för intresse- och ekonomisektorn genom samarbete med styrelseordförande och ekonomidirektionens ordförande anser som en viktig del av uppdraget.

Detta uppdrag skulle vara givande och lärorikt, samt en stor ära att på ett synligt sätt kunna jobba för och representera studentkåren på dess 100-års jubileum.

Jonathan Nyström

Hej, jag heter Jonathan Nyström och studerar organisation och ledning för fjärde året. Tidigare har jag varit aktiv inom min egen ämnesförening där jag har har suttit i styrelsen som PR- chef och också agerat årsfest kommitténs orförande. 2018 har jag suttit i Studentkårens styrelse och haft ansvar över specialföreningar, kommunikation, evenemang och tutorverksamhet. Studerandes bästa har alltid legat nära mitt hjärta och jag vill fortsätta arbeta för våra medlemmar det kommande året.

Jag söker till fullmäktige ordförande för att få fortsätta jobba för studerandes välbefinnande. Under mitt år i kårstyrelsen har jag lärt mig massor om organisationen och jag vill fortsätta lära mig. Jag tror att fullmäktige i fortsättningen behöver en ledare som jag kan leda strikt men förstående. Jag anser att min erfarenhet och drivkraft skulle tillföra fullmäktiget en hel del. Det behövs en ledare som kan ta tuffa beslut men också förstå olika synpunkter på saker och ting – denna ledare är jag.

Ida-Maria Sola

Ida-Maria SolaJag ställer mig till förfogande för posten som fullmäktigeordförande för Åbo Akademis Studentkår 2019.

Detta är min andra mandatperiod i studentkårens fullmäktige och jag har under tre år fått en bra insyn i både hur fullmäktige och hela Studentkåren jobbar. 2017 var jag andra viceordförande och fick då på nära håll följa med fullmäktigeordförande.

Under min studietid vid ÅA har jag varit aktiv i ämnesföreningar, specialföreningar och i universitetets förvaltning. Jag har arbetserfarenhet från både Åbo Akademis administration och Åbo stad.

Men det som är viktigare än meriterna är att jag verkligen vill göra det här. Jag känner mig förberedd för att leda vårt fullmäktige under jubileumsåret som jag vet att både kommer vara fest men också mycket arbete. Jag vill fortsätta utveckla studentkåren och göra fullmäktiges arbete ännu synligare och framförallt smidigare. Men jag vill också se till att både förtroendevalda och personal orkar genom året. Även om jag är ivrig är jag framförallt en vän av effektiva möten och klara agendor. Vi ska påverka och vara synliga, men utan att jobba så hårt att vi tillslut tröttnar på det vi gör.

Jag söker posten för att jag vill fortsätta på det jobb som redan gjorts för att göra Studentkåren mer öppen, mer studentvänlig och till en ännu starkare påverkare. Att vara ordförande betyder för mig att vara den som man kan vända sig till med alla sorters frågor, den som uppmuntrar till debatt och den som ser till att fullmäktige faktiskt gör det som förväntas av oss.

Ekonomidirektionen

Ekonomidirektionen sköter studentkårens affärsverksamhet. Den består av en ordförande, två studerandemedlemmar och tre expertmedlemmar som inte är studerande. Här nedan presenteras kandidaterna till ordförande- och medlemsposten som ska väljas i år.

Raoul Lehtonen

Raoul LehtonenJag heter Raoul Lehtonen. Jag är 22 år gammal och studerar vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi, redovisning som mitt huvudämne. För tillfället jobbar jag i sidan av studierna i Helsingfors. Jag jobbar som kundchef på Osakesäästäjien Keskusliitto Ry som representerar 30 000 finska privatinvesterare. Som kundchef jag sköter kundrelationerna och andra samarbetsavtal med finska börsbolagen. Jag har också varit och grunda Unga Aktiespararna i Finland som representerar 3000 finska unga privatinvesterare. En av mina mål är att utveckla och uppmuntra entreprenörskap kring studeranden genom att vara Boost Rf:s styrelsemedlem och skattmästare.

Jag vill utveckla verksamheten på ÅAS. Verksamheten som ekonomidirektionen sköter, verkar väldigt intressant och det kunde vara enormt nyttogivande för mig att jobba med Åbo Akademi Studentkårens placeringar. Själv har jag börjat investera när jag var 16 år gammal och investeringsverksamheten har utvecklat från börsaktier till bostäder. Personligen tror jag att mina erfarenheter och kunskap kunde vara användbara på ÅAS.

Annika Ojala

Annika OjalaJag heter Annika Ojala och studerar för fjärde året vid handelshögskolan vid Åbo Akademi. Jag har under hela min studietid varit aktiv inom MK, där jag dom två senaste åren suttit i föreningens styrelse. Ett år som projektansvarig och just nu som ordförande. Under mitt år som projektansvarig drog jag flera olika projekt och koordinerade olika evenemang, var av det största var Glöggrundan med en omsättning på över 50 000e och ledde ett team på över 20 personer.

I år som ordförande har jag även haft det huvudsakliga ansvaret för hela MKs verksamhet med en betydligt större omsättning och dagligen lett min 9-manna styrelses arbete. Därmed har jag erfarenhet av ledarskap och förståelse för hur man ska driva ekonomiskt lönsam verksamhet.

Som person är jag mycket utåtriktad och njuter av nya bekantskaper. Jag är även beslutsam och har inga problem med att stå för min sak och det jag tror på.

Jag ställer upp som EDO, för att jag gärna vill vara med och påverka hur arbetet på ekonomisektor utvecklas och ser ut i framtiden. Jag tror även att ekonomidirektionen behöver en kunnig ledare som vågar ta beslut och ifrågasätta hur saker och ting sköts och jag tror att jag är en person som skulle klara av detta.

Andreas Reipsar

Andreas ReipsarJag heter Andreas Reipsar och ställer upp som kandidat till ekonomidirektionens ordförande. Jag studerar femte året kemi- och processteknik med biämnet industriell ekonomi, vilket bl.a. innefattar redovisning och företagsstyrning samt organisation. Jag planerar att ha avklarat mina studier till januari 2021. Jag har alltid varit intresserad av ekonomi och placeringar så att söka till ekonomidirektionen känns som ett naturligt steg efter mitt år i kårstyrelsen och min föreningsaktivitet i Kemistklubben.

Jag ställer upp för att jag under mitt kårstyrelseår fattat extra tycke för just ekonomisektorns verksamhet och vill vara med och tackla de utmaningar som är just ED-specifika. Ekonomidirektionen ska inte vara rädd för att ta stora beslut, våga göra förändringar och våga tänka framåt.

Som potentiella utmaningar ser jag i första hand diskussionen om automationsmedlemsskapet där ED måste vara aktiva och förbereda sig på ett eventuellt slopande av den. I andra hand också kommande studentrestauranger i Aurum och det som möjligtvis sen byggs istället för Gadolinia.

ED har viktiga år framför sig och jag skulle se det som en otroligt intressant och lärorik möjlighet att leda ED:s verksamhet under nästa mandatperiod.

Styrelsen

Till styrelsens uppgifter hör att bereda ärenden som skall handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, verkställa intressesektorns budget samt att handlägga och avgöra ärenden som enligt Studentkårens stadgar inte ankommer något annat organ.

Oliver Back

Jag är positiv och driven som person med en motivation att förändra och göra skillnad! Har erfarenhet från tidigare förtroendeuppdrag som jag nu gärna vill ta till kårstyrelsen för att fortsätta utvecklas.

En plats i studentkårens styrelse ser jag främst som en möjlighet att påverka och jobba för studerandes sak i och utanför Åbo Akademi! Men också att utvecklas som person via nya utmaningar. Med tidigare erfarenheter från förtroendeuppdrag vill jag nu jobba för alla studerandes väl i samarbete med föreningar och studeranden i speciellt min studiestad Vasa för att bättre driva studerandes gemensamma röst och värderingar i viktiga frågor!

Ansvarsområde: Högskolepolitik och socialpolitik i Vasa.

Linnea Grönholm

Jag heter Linnea Grönholm, är 23 år gammal, studerar offentlig förvaltning och kommer från Åland. Jag söker till kårstyrelsen för att jag vill jobba för studerandes bästa och lära mig mer om högskolepolitik och intressebevakning. Jag har under 2018 fungerat som ordförande för Åländska studentlaget vid Åbo Akademi (jag var även viceordförande 2017) och vet hur otroligt givande och roligt det är med styrelsearbete. Det här året har fått mig att insett att jag vill fortsätta med någon form av förtroendeuppdrag då jag älskar att ge mig i kast med nya utmaningar.

Jag är främst intresserad av att arbeta med studentkultur eftersom det är det som jag har mest erfarenhet av. Åländska studentlaget firade sitt 85-årsjubileum i februari, jag satt som ordförande i årsfestkommittéen, och vet att det är få saker som är så tillfredsställande som att se ett evenemang man planerat länge gå enligt planerna.

När jag inte studerar tycker jag om att vara på sjön, baka och pyssla och vara ute i naturen. Jag är kreativ, flexibel, och positiv, är bra på att samarbeta men tycker även om att arbeta ensam och ta egna beslut och eget ansvar. Om jag får förtroende kommer jag vara en bra lagmedlem som tillför kreativitet och kompetens till styrelsegruppen.

Veera Julin

Jag är 23 år gammal, femte årets studerande med nationalekonomi som huvudämne och offentlig förvaltning som biämne. Vid sidan om studierna har jag arbetat i Kuppis Alko i 2,5 år.

Ursprungligen är jag från Pargas, men har bott bland annat i USA 2011-2012 och i Vasa läsåret 2014-2015. Under studietiden har jag suttit knappa tre år i styrelser – två år i Åbolands Nation, både som skattmästare och vice-ordförande, samt snart ett år i Aqua Vitae Aboensis som sekreterare. Förutom styrelseposterna har jag haft många funktionärsposter, bland annat som medlem i ÅsNas årsfestkommité och nu är jag även medlem i ÅAS årsfestkommité. Som styrelsemedlem är jag engagerad, förberedd och hjälper gärna till när det krävs. Jag har förnyat bland annat ÅsNas bokföring och medlemsmejl, så tar gärna tag i uppgifter som kräver uppdatering.

Under hösten funderade jag mycket över vad jag vill göra ännu under studietiden. Jag fick förslaget att ställa upp i kårstyrelsen och idén började locka mer och mer för varje dag som gick. Jag har erfarenheter av att studera både i Åbo och i Vasa, samarbeta med andra föreningar och nationer samt arbeta effektivt med begränsade resurser. Jag pratar flytande svenska, finska och engelska, vilket underlättar samarbete och kommunikationen med olika personer och föreningar. Uppdraget lockar eftersom jag skulle vilja ha mer relevant arbetslivserfarenhet under studietiden.

Det område som intresserar mest, och som jag har erfarenhet av, är studentkultur. Jag har aktivt deltagit i diverse studenttraditioner och de bästa minnen jag har från studietiden är från dessa, bland annat Fastlaskiainen och årsfesterna. Jag vill bevara och utveckla gamla traditioner – kanske hitta något från historiken som kunde återupplivas ÅAS 100-årsjubileet till ära. Specialföreningarna ligger nära hjärtat och jag vill gärna aktivt hjälpa föreningarna utveckla sin verksamhet eller uppdatera stadgarna. Annars är jag intresserad av att fungera som VO (tycker om att ha koll på lite allting) och ansvarsområden som berör välmående och internationella ärenden. Jag vill gärna se att alla kårmedlemmar anser att tröskeln att kontakta någon i styrelsen eller ÅAs personal är låg och att fråga som fråga alltid tas på allvar.

Watti Lehtimäki

Watti LehtimäkiJag heter Watti Lehtimäki och studerar Kemi- och Processteknik för tredje året i Åbo med Naturmaterialteknik som huvudämne. Jag är hemma från Lojo i södra Finland. För tillfället sitter jag i Kemistklubbens styrelse som klubbhövding. När jag inte stressar över deadlines eller evenemang brukar jag gymma och ta det lugnt.

Jag valde att ställa upp i kårstyrelsen för att jag under mitt pågående styrelseår funnit det väldigt givande att bygga upp en helhetsbild på hur saker inom ÅA, ÅAS och specialföreningarna fungerar. Detta oftast genom att träffa och umgås med nya människor vilket jag väldigt gärna vill fortsätta med genom ÅAS. Dessutom vill jag lära mig mer om beslutsfattning, högskolepolitik och ledarskap. Av ansvarsområdena är jag främst intresserad av Styrelseordförande men även Kommunikation, internationella ärenden och företagssamarbete låter intressant. Jag ser fram emot att få jobba med ett bra team för en bättre vardag för studerande och ett superkul jubileumsår.

Jannica Lindholm

Jag heter Jannica Lindholm, är 21 år gammal och studerar tredje året logopedi i Åbo. Jag är en mångsysslare som tycker om det mesta, och min fritid går för tillfället mest till min häst, träning, musik och olika styrelseuppdrag. Redan från första början vid Åbo Akademi har jag varit intresserad att påverka studievardagen och vad som händer i föreningarna jag är med i. 2017 satt jag i Vocalis styrelse som värdinna och som kontaktperson gällande högskolepolitiska frågor och detta år har jag suttit i Nyländska Nationens och Florakörens styrelser som värdinna. Att sitta i styrelserna har lärt mig väldigt mycket om mötesteknik och samarbete, och i och med att de olika föreningarna jag är med i är så olika så har även verksamheten sett väldigt olika ut, trots att jag i princip haft samma ansvarsområden i alla.

Jag ställer upp för att på riktigt kunna ha en chans att påverka studievardagen, mer än man kan genom att sitta i en ämnesförening, och för att få värdefull erfarenhet inför framtiden. Jag har funderat på att i framtiden jobba mer administrativt med hälsofrågor inom t.ex. Röda korset eller Plan, och tror därför att ett år i kårstyrelsen skulle vara väldigt lärorikt och ge nyttiga erfarenheter. De senaste två åren har flera alumner dessutom kommit och pratat med mig och uppmuntrat mig att ställa upp, vilket gjort att intresset ökat ytterligare. Jag är främst intresserad av ansvarsområdena socialpolitik och studentkultur, men jag är även öppen för att jobba med internationella ärenden och kommunikation. Jag ställer även gärna upp som viceordförande. I och med att jag har jobbat mycket med personer med olika funktionsnedsättningar tror jag att jag skulle kunna bidra med en extra insikt i hur man kan få studentkårens verksamhet mer tillgänglig även för personer som t.ex. sitter i rullstol eller har hörsel- eller synnedsättningar.

Sara Nordell

Hej mitt namn är Sara Nordell och jag söker posten som styrelsemedlem i kårstyrelsen 2019. Jag är 24 år gammal och studerar vid FSE med huvudämnet Offentlig förvaltning/Offentligt ledarskap. Jag har under året 2018 suttit med i Åbolands Nation styrelse som vice ordförande och via det har mitt intresse för kårstyrelsen vuxit fram. Under min studietid har jag varit aktiv med diverse små uppgifter både i Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. (Medlem i källarrådet 2014, årsfestkommittén 2015) samt i Åbo Akademis studentkår (Suppleant för LSK i fullmäktige 2016–2017, Åbos representant i årsfestkommittén 2018)

Jag vill ställa upp i år eftersom jag för första gången känner att jag kan ge någonting till studentkåren och till studentkårens medlemmar. Tack vare styrelseåret i Åbolands Nation har jag fått en bättre inblick i vad kårstyrelsen sysslar med, och i och med detta har det sakta börjat gro en tanke hos mej att det skulle vara intressant och lärorikt att sitta med i kårstyrelsen. Tack vare att jag har en nations bakgrund upplever jag även att jag kan komma med nya tankesätt och idéer till studentkåren.

Posten internationella ärenden och kommunikation intresserar mej eftersom det finns flera saker att arbeta med och förbättra. Det internationella området har blivit större och allt viktigare i samhället och därför vill jag vara med och påverka. Saker jag vill göra är att diskutera mera med tutorer för utländska studenter och finnas där och hjälpa dem. Höstens tutorer har gjort ett mycket bra arbete och jag vill gärna vara med och hjälpa framtida tutorer. Jag vill även förbättra samarbetet med ESN, vägleda dem och eventuellt ordna gemensamma evenemang med dem.
Området kommunikation är enligt mej ett område som alltid kan utvecklas. Speciellt nu under ÅAS100 är kommunikationen mellan studentkåren och kårmedlemmarna viktigt, och jag vill arbeta med att studentkåren kommer närmare sina medlemmar. Jag har ibland upplevt att det finns en klyfta mellan studentkåren och kårmedlemmarna, och detta vill jag vara med och ändra på. Jag vill gärna lägga ett extra krut på marknadsföringen under året och satsa mycket på tvåvägskommunikationen, berätta på våra sociala medier vad som pågår i studentkåren, lyfta fram bloggen betydligt mera och träffa kårmedlemmar på campus.

Socialpolitik är den andra posten som intresserar mej. Inom denna post är jag främst intresserad av att långsiktigt förbättra studenthälsans service på svenska, och skapa en mer högklassig service på finska, svenska och engelska. Studerandes välmående är även någonting jag brinner för. Jag har själv varit lycklig lottad, men vet att det finns flera studerande vid Åbo Akademi som kämpar igenom sin vardag. Detta är ett problem som kommer ta länge att lösa och är ödmjukt till att ett år inte räcker. Jämlikheten vid Åbo Akademi vill jag fortsätta jobba med, alla ska känna sig trygga och bekväma att delta i studentkårens och våra specialföreningars evenemang. Studieliv 2.0 öppnade verkligen mina ögon och hoppas även att andra kände samma sak.

Anna Oksanen

Anna Oksanen

Mitt namn är Anna Oksanen, jag är 23 år gammal och kommer från Västra Nyland. Jag studerar organisation och ledning vid Handelshögskolan för tredje året. De som känner mig vet att mina hästar är en stor del av mitt liv och att jag tävlat på nationell nivå i 15 år. Därför bör det väl nämnas här också eftersom det är en stor bidragande faktor i vad som format mig till den jag är idag. Året 2017 har jag suttit i styrelsen för Nyländska Nationen vid Åbo Akademi r.f. (NN) med posten som värdinna. I år har jag fungerat som Årsfestmarkalk för årsfesten som gick av stapeln i mars. Mina förtroendeuppdrag har därmed långt gått ut på att ordna olika evenemang av varierande storlek. Jag är dessutom med i Finlands Islandshästförbunds ungdomsarbete för att främja ungdomarnas utveckling inom sporten.

Enligt mig är det viktigt att vi studeranden är med och påverkar i beslut som fattas på Åbo Akademi, men också på lokal och nationell nivå. Det är viktigt att det finns en studentkår som arbetar för att främja studerandenas roll i samhället, och jag vill gärna vara en del av studentkårens styrelse för att arbeta mot detta mål. Jag vill vara med och jobba för att främja studenternas vardag och detta anser jag vara en positiv utmaning. En ytterligare orsak till varför jag ställer upp är att vara med och påverka och utveckla studentkåren så att de kommande åren blir minst lika bra som de 100 åren som vår studentkår redan har bakom sig. Jag tror också på socialt kapital där positiva saker händer då en grupp utför frivilligt arbete mot ett gemensamt mål. Jag anser dessutom att studentaktivitet är en byggsten i självutveckling och skapandet av värdefulla kontakter under studietiden.

Det jag i första hand är intresserad av är styrelseordförande. Jag är dock också intresserad av studentkultur eftersom jag redan har en del erfarenhet av att ordna evenemang. Att dessutom få vara med i förberedelserna och ordnandet av ÅAS100 skulle definitivt vara en otrolig upplevelse. Jag anser också att samarbetet mellan kåren och specialföreningarna är väldigt viktig och därmed är jag gärna med och upprätthåller och utvecklar samarbetet. Ett väldigt bra initiativ har varit specialföreningsfrukostarna för att stärka relationen mellan studentkåren och föreningarna, men jag anser att det fortfarande finns utrymme för utveckling. Efter en noggrannare genomgång av de olika ansvarsområden blev jag dessutom intresserad av internationella ärenden och kommunikation eftersom jag anser att kommunikation är ett av de viktigaste verktygen för både individer och organisationer. Att skapa och utveckla näringslivskontakter eller arbetslivsrelaterad verksamhet anser jag dessutom vara intressant och något ja gärna kunde arbeta med. Enligt mig är det en stor fördel med Åbo Akademi att vi har en stor diversitet bland studerandena och genom att inkludera utbytesstuderanden och utländska examensstuderanden mer kan vi ytterligare öka utvecklingen.

Som redan ovan nämnts vill jag gärna vara med i studentkårens styrelse för att främja studenternas roll på akademin, men också på lokal och nationell nivå. Jag tror också att vi aktivt måste arbeta för att utveckla studentkåren mot en riktning där alla medlemmar ka ha en känsla av rättvisa och jämställdhet. Avslutningsvis anser jag att det skulle vara otroligt givande att få vara med och ordna ett fantastiskt och oförglömligt jubileumsår för alla studentkårens medlemmar.

Patrik Schubert

Patrik SchubertTjena, mitt namn är Patrik Schubert, jag är 23 år gammal och studerar samhällsvetenskaper för tredje året med folkrätt som huvudämne här i Åbo. Sedan början av min studietid har jag varit engagerad i både studentföreningar samt högskolepolitiken.

Varför ställer jag upp?

För det första har vi ett riksdagsval på kommande som vi inte kan veta utfallet av. Ifall att trenden av att skära i finansieringen för utbildning skulle fortsätta efter valet är jag färdig att kämpa emot detta. Här tror jag att min erfarenhet från högskolepolitiken kommer att ge mig en fördel, eftersom jag vet hur det ser ut på ÅA. För det andra känns det som att om man ska ställa upp i något skede för ÅAS så borde man göra det nu. Ett jubileumsår betyder säkerligen mycket mera arbete men jag tror också att det kommer att vara super roligt. Till sist men inte minst så har jag alltid tyckt om att påverka och stå för min åsikt. Jag har upplevt att jag haft något att ge till studerandes intressebevakning på akademin och det är något jag gärna vill fortsätta med heltid.

Vilka ansvarsområden är jag intresserad av?

Av ansvarsområden är jag mest intresserad av högskolepolitik, men kan även tänka mig att arbeta med Internationella ärenden och kommunikation.

Ida Torsell

ida torsellJag är 22 år gammal och studerar mitt andra år till klasslärare i Vasa. Jag är en glad och utåtriktad tjej från Esbo som tycker om att påverka och är intresserad av att alla på ÅA ska få vara med och känna att deras röst blir hörd.

Jag vill vara med och påverka samt bidra till en bättre vardag i ÅA för alla studerande. Jag är driftig och känner att jag kan och vill göra skillnad inom studentkulturen i Vasa.

Jag är intresserad av att ha ansvarsområdet studentkultur i Vasa.