På ett campus, långt, långt borta i Otnäs, samlades universitetsstuderande från hela Finland för att besluta om nationella linjedragningar i studentrörelsen för ett år framåt. Efter två intensiva dygns möten fick ÅAS delegation ropa ut sin glädje, då Helmi Andersson blev invald i FSF:s (Finlands Studentkårers Förbund) styrelse. Men vad är FSF, vad ska Helmi göra i den där fiskebyn i öst nästa år och vad betyder det här för ÅAS?

Helmi, hur känns det nu?

Helt otroligt bra! Jag är tacksam för allt stöd och all pepp jag har fått och är så taggad på att få påbörja uppdraget. Extra fantastiskt är det ju att få sitta i FSF:s styrelse då min egen studentkår fyller 100 år!

Vad är FSF?

FSF är studentkårernas takorganisation som representerar alla universitetsstuderande i Finland. FSF:s huvuduppgifter är att sköta den nationella intressebevakningen för studerande och stöda studentkårerna i att sköta sina uppgifter. Jag får alltså fortsätta jobba med intressebevakning, träffa beslutsfattare och lobba för studerande ännu ett år till – den här gången på nationell nivå.

Vad kommer du att göra i styrelsen?  

Det är fortfarande lite oklart, eftersom vi inte har hunnit fördela ansvarsuppgifterna mellan oss ännu. Jag är intresserad av att fortsätta jobba med högskolepolitik och internationella ärenden eller med studerandes välmående och jämlikhetsfrågor. Oberoende vad det blir, så blir det nog intressant! Det kommer vara ett fullspäckat år med riksdagsval, EU-val, kanske landskapsval och ett EU-ordförandeskap.

Det blir ju mycket val under våren. Vilka frågor driver FSF?

En del av de saker som FSF driver under riksdagsvalet är att basfinansieringen för universiteten bör ökas, studerandes socialskydd förbättras och att Finland bör ta sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringen. FSF har en riktigt bra valplattform inför riksdagsvalet, som är gjord tillsammans med studentkårerna, läs den! I EU-valet ligger tyngdpunkten på att få utbildnings- och forskningsvänliga MEP:ar samt att få studerande och unga att rösta.

Vad betyder det för ÅAS och ÅA-studerande att du är invald?

Det är väldigt viktigt för ÅAS och de andra kårerna med svenskspråkiga studerande att FSF har en styrelsemedlem som aktivt för fram svenskan inom organisationen. Jag vill jobba för att FSF kommer närmare studentkårerna och att alla studentkårer ska ha jämlika möjligheter att påverka FSF:s linje. Jag hoppas att FSF också kommer närmare våra kåreniter i och med att jag är invald i styrelsen och ska göra mitt allra bästa för att informera er om vad vi håller på med. Har man frågor om vad FSF gör eller annat ärende är det bara att ta kontakt!