Under Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte 16-17.11 i Otnäs har politices studerande Helmi Andersson från Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) valts till FSF:s styrelse för år 2019. Helmi Andersson är uppvuxen på Korpo och har studerat nationalekonomi vid Åbo Akademi sedan 2015. Som styrelsemedlem i ÅAS har Andersson ansvarat för studierelaterade ärenden och högskolepolitik samt internationella ärenden.

”Vi ser fram emot att se Helmi fortsätta sitt idoga arbete för studenternas bästa både idag och under det kommande året i Finlands studentkårers förbunds styrelse.”  kommenterar ÅAS fullmäktigeordförande Pontus Lindroos. “År 2019 kommer att vara ett otroligt viktigt år för studenternas intressebevakning bland annat genom det påverkningsarbete som väntar i samband med kommande riksdagsval och regeringsförhandlingar. Att under ett så viktigt år som detta se en kårmedlem  i FSF:s styrelse gör oss extra glada.” fortsätter Lindroos.

Helmi Andersson har i sin kampanj lyft upp sin breda intressebevakningserfarenhet och sitt stora intresse för att aktivt jobba för en mer inkluderande och jämlik studentrörelse. ”Det är FSF:s uppgift att tillsammans med studentkårerna driva alla studerandes intressen under de kommande valen. Vi behöver mera resurser för utbildning, konkreta åtgärder mot klimatförändringen och större satsningar på studerandes välmående.” summerar Andersson.

Förutom styrelseval har förbundsmötet även behandlat FSF:s verksamhetsplan, budget och förbundets politiska linjepapper. ”Jag ser framförallt fram emot att få jobba med frågor som berör studentrörelsens riksdagsvals- och regeringsprogramspåverkan samt med frågor som berör avgiftsfri utbildning.” säger Andersson.

”Det känns otroligt fint att vara den första styrelsemedlemmen från ÅAS i FSF:s styrelse på över 20 år och att det dessutom är samma år som ÅAS fyller 100 år är helt fantastiskt.” avslutar Andersson. Senast en kårmedlem från ÅAS satt i FSF:s styrelse var år 1997 då Susanna Korpivaara (neé Takkunen) satt i Finlands studentkårers förbunds styrelse.