Vem vill du se som mottagare av Brahelyran? Vem anser du att vi ska kalla till hedersmedlem?

Åbo Akademis Studentkår firar 100 år 2019. I samband med festligheterna delar vi sedvanligt ut förtjänsttecken. Det högsta utmärkelsetecknet Brahelyran delas inte ut varje år, utan endast efter noggrant övervägande till personer som gjort en särskilt stor insats för kåren. Likaså kan studentkåren kalla hedersmedlemmar. Inför jubiléet vill vi särskilt uppmärksamma av dessa hedersbetygelser betjänta personer. Vi vill gärna att alla ska ha möjlighet att föreslå personer som man anser har gjort sig förtjänta av dem.

Till hedersmedlem kan studentkåren kalla person som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig förtjänt därav eller som studentkåren annars vill hedra. Kallelse av hedersmedlem sker, då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt med särskild motivering till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter. (ÅAS reglemente för stipendier och utmärkelser 7 §).

ÅAS nuvarande hedersmedlemmar hittar du här.

Brahelyran, studentkårens högsta utmärkelsetecken, tilldelas kårmedlem eller före detta kårmedlem för utomordentliga förtjänster. Utdelande av Brahelyran sker då minst 50 av studentkårens medlemmar eller styrelsen enhälligt till presidiet inlämnat skriftligt förslag därom samt förslaget i fullmäktige bifallits av minst 21 fullmäktigeledamöter. (ÅAS reglmente för stipendier och utmärkelser 9 §)

Utdelning av hedersbetygelserna sker på studentkårens årsfest den 16 februari 2019.

Vill du föreslå någon till hedersmedlem eller som mottagare av Brahelyran, fyll i formuläret senast den 11 oktober 2018.