Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 26 oktober 2018 beslutat att:

 • Välja styrelsemedlemmarna Maunula och Nyström att representera ÅAS på intervjutillfället 12.11 i samband med rektors utredning om ICT-services serviceutbud;
 • Sociologföreningen vid Åbo Akademi får använda de utdelade projektmedlen till sitt nya projekt;
 • Välja Svante Lindholm som suppleant till Joakim Wennström i ÅA:s valnämnd för perioden 26.10.2018­–31.12.2020;
 • Ordna evenemanget ”Orka i vardagen” i Vasa den 27.11 kl. 15;
 • Godkänna sina kommentarer till FSF:s arbetslivspamflett;
 • Ordna självständighetsmiddag på Kåren den 6.12.2018;
 • Budgetera 6000 € för ÅAS100 Öppningskarneval i Åbo och 1500 € för ÅAS Öppningskarneval i Vasa från budgetposten 3933 jubileumsår;
 • Skicka en hälsning till ASK med anledning av deras 21:a årsfest;
 • Tacka HumF i Stockholm för inbjudan till deras Ugglemiddag;
 • Skicka en hälsning till Britannica med anledning av deras XLV årsfest;
 • Ingen deltar i Setas förbundsmöte;
 • Tacka för inbjudan till Studentkörerna Florakörens och Brahe Djäknars adventskonsert.