Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 17 oktober 2018 beslutat att:

  • Befullmäktiga Jacob Storbjörk att representera ÅAS på OVVS medlemsmöte i Vasa 24.10.2018.