Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 12 oktober 2018 beslutat att:

 • Till fullmäktige föreslå att ÅAS kallar en ny hedersmedlem;
 • Till fullmäktige framlägga ett förslag om utdelning av Brahelyran;
 • Godkänna utkastet till budget för år 2019 inför fullmäktiges remiss;
 • Komplettera ÅAS delegation till FSF:s förbundsdagar. Delegationens sammansättning är nu:
  • Pontus Lindroos
  • Ina Laakso
  • Nadja Vesterinen
  • Julia Glantz
  • Kati Systä
  • Calle Wikman (suppleant)
  • Alina Torbunova (suppleant)
  • Elisabeth Järnefelt (suppleant)
  • Andreas Reipsar (suppleant)
  • Helmi Andersson (suppleant)
 • Anteckna till kännedom kostnader som uppstår i samband med styrelsemedlemmars resa till Vasa och för styrelsens rekreationskväll reservera 100 €;
 • Införskaffa förtjänsttecken för att täcka behoven för de närmaste kommande åren. För ändamålet reserverades 2670 €;
 • Reservera 4200 € för jubileumstidskriftens kostnader;
 • Godkänna utkastet till SEKSMYY:s gemensamma utlåtande om finansieringsmodellen och gav styrelseordförande Laakso fullmakt att godkänna den slutliga versionen;
 • Utse Kim Kronlund som ÅAS representant i ÅA:s webbledningsgrupp för mandatperioden 12.10.2018–31.12.2019;
 • Utse Marianna Forsell som suppleant i ledningsgruppen för klasslärarutbildningen för tiden 12.10.2018–31.7.2019;
 • Godkänna ÅAS kommentarer till OVVS utkast till kommunalpolitiskt program och gav SO Laakso och styrelsemedlem Storbjörk fullmakt att komplettera kommentarerna. Styrelsen tar i ett senare skede ställning till det slutliga utkastet;
 • Ordna workshop om internationalisering på campus i Åbo 23.10 och i Vasa vid ett senare tillfälle;
 • Återremittera ärendet om ansökan om ändring av projektmedelsändamål till styrelsemedlemmarna Maunula och Nyström;
 • Trycka upp visitkort och för ändamålet reservera 75 €;
 • SO Laakso deltar i ÖFN:s LI årsfest;
 • SO Laakso deltar i TUO:s 27:e årsfest;
 • Styrelsemedlem Maunula deltar i SPIrres 20-årsfest;
 • Styrelsemedlem Storbjörk deltar i SSHV:s XXXVIII årsfest.