Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 9 oktober 2018 beslutat att:

  • Befullmäktiga styrelsemedlem Maunula att representera ÅAS på OVVS medlemsmöte i Vasa 10.10.2018.