Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 3 oktober 2018 beslutat att:

 • Bordlägga ärendet om komplettering av ÅAS delegation till FSF:s förbundsdagar;
 • Godkänna sina kommentarer till materialet inför FSF:s förbundsdagar;
 • Skriva under ett avtal med Akademiska Spexet och binda sig till produktionen av ÅAS jubileumsspex;
 • Ingen deltar i E2:s publiceringstillfälle 11.10;
 • Ingen deltar i informationstillfället om Vintersimnings-FM 18.10;
 • Skicka en hälsning till O’Diako med anledning av deras 20-årsfest;
 • Skicka en hälsning till Vamok med anledning av deras 22-årsfest;
 • Ingen deltar i ÅUF:s höstmöte 27.10;
 • SO Laakso och styrelsemedlem Andersson deltar i paneldiskussion för kandidaterna till FSF:s styrelse i Joensuu 1.11;
 • Ingen deltar i seminarium om högskolornas tillgänglighet 1.11;
 • VO Sigfrids deltar i SF-klubbens XCIII årsfest 3.11;
 • Styrelsemedlem Reipsar deltar i Kemistklubbens XCV Kemistbaal 10.11;
 • Skicka en hälsning till Orup med anledning av deras 50-årsfest;
 • Ingen deltar i Egentliga Finlands förbunds föreningsforum 19.11;
 • Styrelsemedlemmarna Nyström, Reipsar och ekonomidirektionens ordförande Stenbäck deltar i Merkantila Klubbens 90-årsfest.