Jutta Maunula kommer att sköta Havtornen resten av höstterminen.

Kårkansliet i Havtornen har öppet vardagar kl. 12-13 om vi inte meddelar om annat och nu kan ni igen vända er dit i era studiekorts- och läsårsdekalsärenden, och allt annat. Jutta har också hand om försäljningen av kårprylar och uthyrningen av Havtornen.

Kontaktuppgifterna i Havtornsärenden är de samma – havtornen@studentkaren.fi.


Jutta Maunula will be taking care of Havtornen for the rest of the fall term.

The student union office in Havtornen is open on weekdays between noon and 1 pm unless we say otherwise and now you can once more go there for your student card and validation sticker questions and errands. Jutta also handles all sales and the Havtornen bookings.

The contact information in all matters regarding Havtornen are the same – havtornen@studentkaren.fi.