Ekonomidirektionen (ED) vid Åbo Akademis Studentkår förvaltar och utvecklar studentkårens fastighetsinnehav, placeringar och företagsverksamhet. Kårkaféerna, Kårhuset i Åbo och Havtornen i Vasa är konkreta exempel på vad ED funderar på.

I ED sitter tre studerande som medlemmar och tre stycken s.k. expertmedlemmar.

På fullmäktigemötet 4.12 kommer vi att välja en ny ordförande för ekonomidirektionen och en medlem till ekonomidirektionen.

Ekonomidirektionens ordförande (EDO)

Som ordförande för ekonomidirektionen ansvarar du för ekonomidirektionens arbete och rapporter till studentkårens fullmäktige. Till ordförandes uppgifter hör att föra en aktiv dialog med övriga delar av studentkåren samt att fungera som förman för verkställande direktören. Uppdraget som ekonomidirektionens ordförande kan men fördel skötas vid sidan av heltidsstudier.

Medlem i ekonomidirektionen

Som medlem i ekonomidirektionen är du med och besluter hur det långsiktiga förvaltandet ska skötas och vilka målsättningarna och riktlinjerna för den ekonomiska verksamheten ska vara. Uppdraget som medlem i ekonomidirektionen kan med fördel skötas vid sidan av heltidsstudier

Hur kan jag söka till ED?

Skicka in en fritt formulerad intresseanmälan per mejl åt ED-sonderare Jutta Maunula. Alla ansökningar som kommit in senast på söndag 25.11 publiceras på vår webb måndagen den 26.11. Därför innehåller intresseanmälan med fördel:

  • Namn
  • Bild
  • Kort beskrivning av dig själv
  • Varför du ställer upp
  • Vilka ansvarsområden du är intresserad av

Alla kandidater intervjuas på fullmäktiges aftonskola den 3.12. På intervjuerna får ordförandekandidaterna svara på sju frågor. Fem av frågorna kommer vi att publicera på webben 26.11. ED-medlemskandidaterna får svara på sex frågor, och fyra av dem publicerar vi också på förhand.

Jag svarar gärna på frågor!

ED-sonderare
Jutta Maunula, jutta@studentkaren.fi, tel. 040 076 6071