Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 06/18 (22.10.2018) att:

 • Anteckna till kännedom ÅAS delegation till FSF:s förbundsmöte 16-17.11. Ordinarie, i preferensordning, är:
  • Pontus Lindroos
  • Ina Laakso
  • Nadja Vesterinen
  • Julia Glantz
  • Kati Systä

Och som suppleanter fungerar, i preferensordning:

  • Calle Wikman
  • Alina Torbunova
  • Elisabeth Järnefelt
  • Andreas Reipsar
  • Helmi Andersson
 • Anse ÅGV:s motion om Etiska riktlinjer angående uthyrning till externa gäster besvarad. Ekonomidirektionen återkommer i ärendet till fullmäktige senast på möte 2/2019;
 • Anteckna ekonomisk rapport per den 30 september 2018 till kännedom;
 • Anteckna den preliminära verksamhetsplanen för år 2019 till kännedom;
 • Anteckna den preliminära budgeten för intresseverksamheten år 2019 till kännedom;
 • Bordlägga ärendet om kallande av ny hedersmedlem;
 • Bordlägga ärendet om utdelning av Brahelyran;
 • Till ÅA:s universitetskollegium för perioden 1.1.2019­–31.12.2021 valdes (suppleant inom parentes):
  • Ina Laakso (Elisabeth Järnefelt)
  • John Eriksson (Miika Alhopuro)
  • Rebecka Streng (Emma Löfdahl)
  • Niclas Grönholm (Jacob Storbjörk)
  • Jonathan Nyström (Sebastian Sandström)
  • Lina Sundell (Helmi Andersson)
  • Kati Systä (Pietari Kihlström)
  • Matilda Holmström (Kasper Kannosto)
 • Anteckna till kännedom att valutskottets sammansättning ändrats för återstoden av 2018. ÅSS nya suppleant är Ronny Wikström.