Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige beslöt på sitt möte 05/18 (26.9.2018) att:

 • Bevilja Jonatan Wikström befrielse från uppdraget som fullmäktigeledamot för höstterminen 2018 och vårterminen 2019 samt kallar in suppleant enligt bestämmelserna i valordningen för val av fullmäktige;
 • Välja ÅAS delegation till FSF:s förbundsmöte 16-17.11. Ordinarie, i preferensordning, blev:
  • Pontus Lindroos
  • Ina Laakso
  • Nadja Vesterinen
  • Julia Glantz
  • Kati Systä

  Och som suppleanter valdes, i preferensordning:

  • Andreas Reipsar
  • Calle Wikman
  • Helmi Andersson

  Styrelsen fick fullmakt att vid behov utse observatörer och välja ersättande delegater samt vid behov ändra preferensordningen av suppleanterna;

 • Välja Ronny Wikström som suppleant till fakultetsrådet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier för mandatperioden 26.9.2018-31.7.2019;
 • Välja Alina Torbunova som personlig suppleant för Tommy Räfsbäck i ÅA:s universitetskollegium för mandatperioden 26.9.2018-31.12.2018;
 • Välja FSF:s utvecklingssamarbete som välgörenhetsmål för läsåret 2018-2019 och att donera en summa motsvarande den summa som enligt den ekonomiska rapporten för september motsvarar 0,7 % av de dittills influtna kåravgifterna;
 • Välja Richard Printz som vice ordförande för ekonomidirektionen för perioden 26.9.2018-31.12.2019;
 • Välja nya seniormedlemmar till ÅAS;
 • Bifalla motionen ”Förlängd betalningstid för vårterminsanmälan” och ge styrelsen i uppdrag att lobba för att tiden att betala vårterminsanmälan förlängs;
 • Anta Hangö Gillet vid Åbo Akademi r.f. som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår;
 • Anta Judith vid Åbo Akademi r.f. som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår;
 • Anteckna diskussion om intressesektorns ekonomiska utsikter 2019- till kännedom;
 • Nominera Helmi Andersson som ÅAS kandidat till FSF:s styrelse för år 2019.