Student- och studerandekårerna ordnar igen sitzen som för samman studerande och Åbos stadsbor i en gemensam sitz tillsammans med Study in Turku-projektet. Sitzen sker den 5.10.2018 i Domkyrkoparken.

Biljetterna kommer till försäljning 20.9. Läs mera om sitzen på Facebook.

The student unions in Åbo once again organize one big cooperative sitz for all students of Åbo. The date’s October 5th and we’ll be sitzing at the yard of Turku cathedral.

Tickets go on sale at 20.9. Read more about the sitz on Facebook.