Nästa år fyller ÅAS 100. Mellan festerna, ceremonierna och alla tårfyllda återseenden kommer vi att publicera en jubileumstidskrift, inte bara en gång utan två gånger! Det första numret kommer ut i januari, och det andra hösten därpå. Tidskriften kommer att innehålla personporträtt av våra alumner och studeranden, minnen från det gångna, aktualiteter samt information om jubileumsårets evenemang.

Vill du skriva, fotografera, pyssla och fundera i redaktionen? Skicka din fritt formulerade ansökan till jubileumskoordinator Kim Kronlund på 100@studentkaren.fi – senast onsdagen 19.9. Du kan också vara i kontakt med Kim ifall att du har några som helst frågor om tidskriften i synnerhet eller jubileumsåret i allmänhet.