Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 20 september 2018 beslutat att:

  • Anteckna till kännedom att SEV Lindqvists arbetsavtal upphör och hennes sista anställningsdag är 20.10.2018;
  • IS Dahlbäck deltar på fortbildning för kommunikatörer arrangerad av HY+;
  • Skicka en hälsning till Stadga med anledning av deras XXII årsfest;
  • Styrelseordförande Laakso och styrelsemedlem Andersson deltar i HUS 150:e årsfest.