Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 7 september 2018 beslutat att:

 • Anteckna till kännedom att ett brev angående det nya studieplaneringsverktyget har skickats åt rektor;
 • Anteckna till kännedom att utbildningen ”Ett trakasserifritt studieliv” har ordnats på Kåren 3.9.2018. Styrelsen beslöt också att utbetala ett litet arvode åt Veronica Fröberg som föreläste;
 • Välja Emma Löfdahl och Ursula Korpijärvi till studentrepresentanter i ÅA:s och ISS kundkommitté i Vasa för en mandatperiod som sträcker sig fram till våren 2020;
 • Beställa 300 st. ÅAS100 jubileumspinsar. För inköpet reserverades 431 € från ÅAS100-budgeten;
 • Beställa 1000 st. tygpåsar med ÅAS100-logon. För inköpet reserverades 1475 € från ÅAS100-budgeten;
 • Lediganslå platserna i ÅAS jubileumstidskrifts redaktion. Ansökan öppnar måndagen 10.9.2018 och stänger onsdagen 19.9.2018. Styrelsemedlem Reipsar och JK Kronlund gavs mandat att gå igenom och gemensamt fastställa redaktionen;
 • Ordna specialföreningsfrukost i Vasa den 16.10. För evenemanget reserverades 100 €;
 • Tacka för inbjudan till Humanistiska föreningens recentiorsmiddag;
 • SO Laakso och styrelsemedlem Reipsar deltar på egen bekostnad i Kemistklubbens kräftskiva;
 • Skicka en hälsning till LYY med anledning av deras 39:e årsfest;
 • Skicka en hälsning till TuKY med anledning av deras 68:e årsfest.