Som ekonomidirektionens vice ordförande deltar du i ekonomidirektionens möten och verksamhet. Ekonomidirektionens vice ordförande är även ställföreträdare för ekonomidirektionens ordförande. Ekonomidirektionens vice ordförande och studentmedlem fördelar sinsemellan ansvarsområdena Havtornen och Tavasthem. Mandatperioden i ekonomidirektionen är 2 år, men just nu söker vi bara efter en vice ordförande för den resterande tiden av pågående mandatperiod (-31.12.2019).

Uppdraget är arvoderat.

Eventuella frågor kan riktas till ekonomidirektionens ordförande Marina Stenbäck: edo@studentkaren.fi, 040-5926453

Skicka in din ansökan via Halloped, senast 23.9.2018.