En ny universitetsfastighet kommer att ersätta Åbo universitets byggnad Juslenia på Henriksgatan för att samtidigt tjäna Åbo Akademi och Åbo universitet. Den nya byggnaden står klar våren 2021 och tas i bruk samma höst. Dess huvudsakliga användare blir fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och institutionen för kemi vid Åbo universitet. Andra användare är bland annat enheten för biodiversitet vid Åbo universitet, samt Åbo universitets bibliotek. Byggherre är Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK).

Namnet på den nya byggnaden bör fungera så väl som möjligt i en internationell universitetsmiljö och lämpa sig för byggnadens användning.

Namntävlingen pågår till den 7 september 2018. Förslag kan skickas till info@sykoy.fi. Var vänlig och lägg ”Namntävling” i mejlets ämnesrad. Mejlet bör innehålla namnförslaget och en mycket kort motivering. Förslag kan skickas av personal och studerande vid Åbo Akademi och Åbo universitet. En person kan ge högst tre förslag.

Den som föreslagit det vinnande bidraget vinner en pekplatta. Vinnaren kommer att väljas av en panel bestående av representanter för de två universiteten, och Finlands Universitetsfastigheter Ab delar ut priset på panelens förslag. Namnet på byggnaden och den person som gett det vinnande bidraget publiceras på universitetens webbsidor.