Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 22 augusti 2018 beslutat att:

 • Godkänna sitt utlåtande gällande förslag till förändringar i universitetslagen;
 • Öppna intresseanmälan för att delta som ÅAS delegat på Finlands studentkårers förbunds förbundsmöte 16–17.11.2018;
 • Införskaffa tavelskenor till kårkansliet i Åbo. Skenorna bekostas med medel som fåtts i årsfestgåva av Åbo Akademis Alumner rf;
 • Utse styrelsemedlem Storbjörk som ÅAS kontaktperson i samarbetet med Datero rf;
 • ÅAS arrangerar en Lär dig sitza-sitz i Vasa 12.9;
 • ÅAS ordnar Lilla Wappen i Vasa 29.9 i samarbete med NK och Åskan;
 • ÅAS ordnar Pyjamassitz i samarbete med SSHV på Fontana i Vasa den 3.10;
 • Lansera gulispass som delas ut till första årets studerande under studieorienteringsveckan. Utgifterna för hela projektet beräknas bli 300 €;
 • Ordna ett seminarium om framtidens arbetsmarknad på ÅST den 19.11 i samarbete med SFV och Yrkeshögskolan Novia;
 • SO Laakso och styrelsemedlem Andersson deltar i Europaforumets mottagning den 31.8;
 • Skicka en hälsning till MPKKO med anledning av deras fjärde årsfest;
 • Styrelsemedlem Maunula deltar i TTYY:s sista årsfest 27.10.