Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 28 juni 2018 beslutat att: