Gulnäbbsakademin ordnas 12.9 i både Åbo och Vasa. Föreningar och företag som vill delta bör anmäla sig på förhand via Lyyti. Anmälningslänkarna är olika för Åbo och Vasa.

Inträdet är gratis för besökare till båda gulnäbbsakademierna.

Onsdagen 12.9
Vasa – Academills foajé – kl. 11-13
Åbo – Kåren – kl. 17-19

On Wednesday September 12th the Student Union of Åbo Akademi University hosts the Fresher’s Fair at Kåren in Åbo and Academill in Vasa!

You are most welcome to explore the student associatons of the Student Union. There will be information about different assosciations, and you can buy patches for your overall, join associations and other fun things! (Cash is king!)

The Fair is an excellent opportunity to kickstart your ÅAU experience and to find other students that share your passions and interests.

Entrance to the Fair is free of charge for all visitors.

Wednesday September 12
Vasa – Academill’s Fouer – 11 am to 1 pm
Åbo – Kåren – 5 pm to 7 pm