Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt 18/18 möte torsdagen 28.6 beslutat att ÅAS stöder kampanjen Suostumus 2018 / Samtycke 2018.

En grupp privatpersoner, icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och politiska partier har skapat en kampanj, vars syfte är att i strafflagen definiera våldtäkt baserat på bristen på samtycke, istället för på förekomst, eller hot med våld. Samtycke 2018-kampanjen har skapat ett medborgarinitiativ i syfte att förändra den nuvarande lagen.

”Genom att delta i kampanjen hoppas ÅAS på att vi kan ha en fortsatt öppen diskussion kring ämnet också inom universitetsvärlden och tillsammans jobba för en tryggare omgivning för alla studerande och anställda vid universiteten och i hela samhället överlag” säger ÅAS styrelseordförande Ina Laakso.

”Målet med Samtycke 2018 kampanjen är att förändra definitionen av våldtäkt så att den respekterar varje individs självbestämmanderätt. Vi välkomnar alla aktörer, från organisationer till privatpersoner att stöda och delta i kampanjen, oberoende av deras bakgrund” hälsar kampanjteamet bakom Samtycke 2018.

#Metoo-, #dammenbrister- och #memyös-kampanjerna väckte en länge saknad diskussion kring den individuella självbestämmanderätten. Trots dessa kampanjer har den finländska lagstiftningen fortfarande betydande brister i hänsyn till att beskydda och förverkliga den individuella sexuella självbestämmanderätten. Den här kampanjen ämnar åtgärda en av de mest uppenbara bristerna.

Du kan läsa mera om kampanjen på http://suostumus2018.fi. Medborgarinitiativet kan du underteckna elektroniskt på medborgarinitiativ.fi.