I och med att Åbo Akademis examensstadga har förnyats har fakulteterna blivit uppmanade att gå in för att studentaktivitet kan ge studiepoäng. En snabb genomgång av de fyra fakultetsrådens fattade beslut leder oss fram till slutsatsen att alla studeranden på Åbo Akademi kommer att från och med läsåret 2018-19 kunna få fem studiepoäng för studentaktivitet. Med studentaktivitet avses förtroendeuppdrag som är knyta till ÅA eller ÅAS. Det finns dock några regler, krav och begränsningar.

Fem studiepoäng kan beviljas för förtroendeuppdrag inom Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår. Det kan exempelvis handla om att vara studentrepresentant i något fakultetsråd, studentrepresentant i ÅA:s styrelse, eller sitta i styrelsen för Åbo Akademis Studentkår. Ifall du har äran att vara gulistutor, utistutor eller huvudtutor kan du också få fem studiepoäng för ditt engagemang.

Då det kommer till studentaktivitet i en av ÅAS:s specialföreningar förutsätts aktivt deltagande, styrelseplats och minst två betydande uppdrag i föreningen. Alternativt ett betydande uppdrag i föreningen under minst 2 år. Det ska vara möjligt att tillgodoräkna engagemang i flera olika föreningar under 1-2 år. Det lär också vara möjligt att tillgodoräkna tidigare studentaktivitet retroaktivt. Men även om du råkar ha många strängar på din lyra så går det tyvärr inte tillgodoräkna flera olika uppdrag mera än till omfattning av fem studiepoäng.

Begreppet “aktivt deltagande” och “betydande uppdrag” är förstås väldigt tolkningsbara begrepp. Det är därför din egna utbildningslinjeansvarigas uppgift att avgöra om uppdraget/uppdragen uppfyller kriterierna. För att den utbildningslinjeansvarige ska kunna göra en korrekt bedömning finns kravet på att du som studeranden efter avslutat uppdrag ska lämna in ett intyg över uppdraget och en rapport där du reflekterar över vad du lärt sig genom uppdragen, hur de matchar med lärandemålen och vilken nytta kunskaperna kan ge i framtiden.

Vi inom Åbo Akademis Studentkår ser detta som ett vettigt och klokt beslut som fakulteterna fattat. Utan engagerade medlemmar i våra specialföreningar skulle studielivet vara ganska trist. Utan uppmärksamma studentrepresentanter skulle det vara ganska svårt att utveckla Åbo Akademi till ett ännu bättre universitet. Utan inspirerande tutorer skulle våra nya studenter ha det allt svårare klara sig i studierna och studielivet.

Det är fint att Åbo Akademi nu valt att premiera denna studentaktivitet också med några välbehövliga studiepoäng. Vi inom ÅAS är också övertygade om att detta underlättar rekryteringen av nya styrelsemedlemmar då det kommer till våra specialföreningar, samt rekryteringen av nya studentrepresentanter.

Avslutningsvis vill vi tipsa om möjligheten att i slutet av hösten söka in till ÅAS:s styrelse för år 2019. Ett uppdrag som ger minnen för livet, goda kontaktnät och bra arbetserfarenhet. Nytt för i år är också att man får de där omtalade fem studiepoängen. Kom ändå ihåg att kontrollera vilka krav som gäller vid din fakultet.

Vad väntar du på? Sök in till studentkårens styrelse i höst!

Jacob Storbjörk, styrelsemedlem
Studierelaterade ärenden, välmående och jämlikhet och stadsrelationer (Vasa)