Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 15 maj 2018 beslutat att: