Åbo Akademis Studentkårs styrelse har på sitt möte den 4 maj 2018 beslutat att:

  • Godkänna bokslutet för ÅAS 99:e årsfest;
  • Ordna kansliernas planeringsdag onsdagen 22.8 och för ändamålet reservera 300 €;
  • Skicka sina kommentarer om FSF:s riksdagsvalsprogram till FSF;
  • Lediganslå platser i årsfestkommittén för ÅAS100. Ansökningstiden är 4.5-17.5;
  • Välja Daniela Mård som suppleant till jämställdhetskommittén för ÅA för mandatperioden 4.5.2018-31.12.2018;
  • Ingen deltar i FRK Åbolands öppet hus 8.5;
  • Ingen deltar i Utvärderingsforum för at utveckla utbildningen i Finland 25.5.